شرایط سنی لاتاری

شرط سنی لاتاری گرین کارت ( Greencard Lottery)

در قوانین مهاجرتی ایالات متحده امریکا برای ثبت نام لاتاری ( ویزای دایورسیتی – DVlottery) هیچ محدودیت سنی وجود ندارد. یعنی حتی کودک دو ساله هم میتواند متقاضی این ویزا باشد. اما نکته دیگریکه حائز اهمیت است حد اقل دارا بودن مدرک تحصیلی دیپلم دبیرستان یا دوسال سابقه کار در 5 سال گذشته بر اساس قوانین اداره کار ایالات متحده ما را به این نتیجه میرساند که سن وابسته به تحصیلات اهمیت پیدا میکند.
اگر فرد 14 ساله ای توانسته باشد معادل دیپلم دبیرستان را اخذ کند، میتواند متقاضی مستقل این وایزا باشد.

افراد بالای 21 سال
نکته مهمی که درباره سن وجود دارد این است که هر شخص زیر 21 سال و مجرد میتواند به عنوان فرزند در فرم تقاضای پدر یا مادرش نام نویسی کند. این حضور به عنوان فرزند هیچ تداخلی با ثبت تقاضای انفرادی نخواهد داشت و فقط شانس متقاضی را افزایش میدهد.

روش های ثبت نام در لاتاری:-تلفنی: 02166099833 - حضوری: (با هماهنگی قبلی)ثبت نام آنلان در لاتاری