شرایط کشور محل تولد لاتاری

کشور های مجاز برای ثبت نام لاتاری ( Lottery )

لاتاری گرین کارت( Greencard Lottery  ) بر اساس قانون مهاجرت ایالات متحده امریکا با هدف حفظ تنوع نژادی در آمریکا انجام میشود و هر ساله 55000 شماره ویزا صادر می شود. برخی کشور ها مهاجرت بسیار بالایی نسبت به دیگر کشور ها در مهاجرت به آمریکا دارند که این موضوع باعث شده آنها از لیست کشور های مجاز برای شرکت در برنامه لاتاری گرین کارت ( Greencard Lottery)  آمریکا خارج شوند.
خوشبختانه تا کنون ایران از این لیست خارج نشده و این موضوع گریبان گیر کشورمان نشده است.

آیا ایرانیان متولد در کشور های غیر مجاز امکان ثبت نام لاتاری (Lottery)    را دارند؟
بله. ایرانیانی که پدر و مادر آنها ایرانی هستند و فقط در کشور هایی مانند بریتانیا متولد شده اند میتوانند با استناد به محل تولد پدر و مادرشان در این برنامه بزگ شرکت کنند وثبت نام لاتاری (Lottery) را بدون دغدغه انجام دهند. اما ثبت تقاضایشان کمی متفاوت از سایر شرکت کنندگان خواهد بود.
لیست کشور های غیر مجاز را از کجا می شود پیدا کرد؟
لیست کشور های غیر مجاز هر ساله در هنگام ثبت نام لاتاری(Lottery)   مشخص خواهد شد.

روش های ثبت نام در لاتاری:-تلفنی: 02166099833 - حضوری: (با هماهنگی قبلی)ثبت نام آنلان در لاتاری